Josée Standaert

Josée Standaert was lerares wiskunde en muzikale opvoeding aan het Onze-Lieve-Vrouwinstuut te Zele. Vanaf 1947 nam zij de leiding op zich van het schoolkoor. Ze volgde gedurende 3 jaar de cursus ‘koordirectie’ in Antwerpen en kreeg les van onder andere Vic Nees en Kamiel Cooremans.

Het schoolkoor evolueerde onder haar leiding al gauw tot een koor van enig niveau. Dankzij haar enorme inzet en bijzondere gedrevenheid werden heel wat hoogtepunten bereikt. Het koor werd tweemaal eerste laureaat in de wedstrijd ‘Radio-schoolkoor’, het won het ‘Gouden Snoer’ van de stad Brussel, het kaapte de eerste prijs ‘Summa cum Laude’ weg op het Europees Festival te Neerpelt en in het Provinciaal Koorzangtoernooi wist het zich te klasseren in ‘uitmuntendheid’. Naast het opbouwen van dit prachtig curriculum ondernam Josée Standaert met haar koor succesvolle concertreizen naar Nederland, Duitsland, Spanje en Bulgarije. Josée Standaert was dirigente en… manager van het koor tot 1983.

Mevr. Standaert was sterk geëngageerd in meerdere culturele geledingen. Ze was vele jaren actief lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Federatie voor Jonge Koren. Daar drong zij erop aan om naast de bestaande koorweek voor volwassenen ook een koorweek voor jongeren te organiseren.

Van 1983 tot 2001 was zij tevens voorzitster van de Cultuurraad in Zele. Al die jaren beklemtoonde Josée Standaert de nood aan een cultureel centrum binnen de gemeente.

Zij was ook voorzitster van de Zeelse Concertvereniging. In die functie haalde Josée heel wat musici met internationale faam naar Zele. Haar aandacht voor jong, muzikaal talent bleef aanwezig. Zo organiseerde de concertvereniging in het voorjaar van 2006 een concours voor jonge Zeelse solisten uit diverse disciplines.

In 2008 ontving ze van de Zeelse cultuurraad de “Prijs voor Cultuurverdienste”, een blijk van waardering voor Zelenaars die een hele carrière op het lokale culturele veld uitgebouwd hebben.

Het doen en laten van Makeblijde volgde Josée al die tijd op de voet. Zo reisde zij op 85-jarige leeftijd het koor achterna in juli 2007 en verscheen ze geheel onverwacht op de koorwedstrijd van Gorizia in Italië.

Op 14 januari 2011 overleed Josée Standaert. Ze was 89.