Makeblijde bevestigd in Ere-afdeling

Op 7 februari bevestigde Makeblijde haar klassering in de hoogste Eredivisie tijdens de Provinciale Koorzangtornooien in Gent.

Groepsfoto Makeblijde 2016